værdierne er styrende

organisation

Sidebar

 

 

Helene Marie ledes i det daglige af en forstander Camilla Woller-Nielsen, som refererer til Helene Maries bestyrelse.

Helene Marie er en del af Fonden Mariehjemmene, der er en paraplyorganisation for 9 plejehjem for ældre mennesker og 12 sociale botilbud for mennesker med særlige behov.

Vores plejehjem i Nordsjælland er for borgere fra hele landet

Hvis du ønsker at bo på et plejehjem i Nordsjælland, hvor der er fokus på trivsel, kvalitet og
tryghed og hvor du som beboer er omdrejningspunktet i alt, hvad vi gør, så er Marie-
plejehjemmene et oplagt valg.

Vi har i alt 3 plejehjem i Nordsjælland; Ellen Marie Plejehjemmet i Gilleleje, Else Marie
Plejehjemmet i Humlebæk og Helene Marie Plejehjemmet i Helsinge, som alle modtager
beboere fra hele landet. Uanset hvor i landet du er fra, har du derfor mulighed for at flytte til
et af vores plejehjem i Nordsjælland.

Du bliver henvist til et af vores plejehjem i Nordsjælland ved at kontakte den kommune, du
bor i. Alle kommuner kan nemlig henvise til vores plejehjem. Den eneste forudsætning er, at
du er godkendt til en plejebolig af din kommune.

Privat plejehjem i Nordsjælland med fokus på hjemlighed og medbestemmelse

Der findes i alt 3 private plejehjem i Nordsjælland, som er en del af Marie-plejehjemmene. Det
værende Ellen Marie Plejehjemmet i Gilleleje, Else Marie Plejehjemmet i Humlebæk og Helene
Marie Plejehjemmet i Helsinge. Sidstnævnte åbnede den 1. februar 2024. De øvrige Marie-
plejehjem i Danmark er placeret i henholdsvis Brønshøj, Rødovre, Vodskov, Nørresundby,
Odense og Sorø.

Fælles for alle Marie-plejehjemmene er, at de bygger på en grundlæggende værdi om at skabe
hjemlige og trygge rammer for beboerne. Samtidig bygger de på en værdi om at hvert
menneske er unikt og har unikke behov og ønsker – både hvad angår pleje og omsorg og
aktiviteter. Medbestemmelse er derfor en helt grundlæggende værdi på alle vores plejehjem,
hvor hver beboer inddrages i beslutninger om deres dagligdag og de forskellige sociale
aktiviteter.

Kort sagt er Marie-plejehjemmene en række private plejehjem i Nordsjælland, som stræber
efter at skabe en hverdag som er meningsfuld og stimulerende, og som afspejler vores
beboeres individuelle præferencer.

Sidebar
44 25 52 55 Find hjem

Kontakt