der er kort vej fra tanke til handling

velkommen til nye medarbejdere

Som medarbejder på Mariehjemmene bliver du del af en helt særlig familie. Her er højt til loftet og aldrig langt fra tanke til handling. Vi har stort fokus på faglighed og professionalisme i vores stræben efter den bedst mulige velfærd, pleje og omsorg. Vi er alle drevet af lysten til at være gode ved andre mennesker, og vi er som arbejdsplads stolte af at give vores medarbejdere lige så meget igen. Det er Marie-ånden.

Sidebar

 

En medarbejder fortæller:
De kan mærke, at vi vil dem det bedste. Vi giver berøring, kys på kinden eller en krammer. De kan mærke, at det er mennesker med hjerte, der arbejder her. Der er en god stemning. Der er ikke stress. Hvis en beboer har lyst til at vaske op, ja så skubber vi de andre opgaver, og så vasker vi op. Jeg tror også, at de føler sig set som mennesker.

(Citat fra en medarbejder)

det gode liv i centrum

Mariehjemmene er defineret af frihed og fleksibilitet. Vi løser en samfundsmæssigt vigtig opgave, der kræver høj faglighed og konstant fokus på beboerne. Vi har samtidig en unik hjemlig stemning og en respektfuld tilgang til beboerne og hinanden. Det er sådan, vi bedst skaber det gode liv for beboerne.

Her får du mulighed for at bruge din faglighed og indgå i tværfaglige samarbejder om de ting, der interesserer dig. Da vi har stort fokus på både personlig og professionel udvikling, får du også her rig mulighed for opkvalificering.

Vi tror på diversitet og mangfoldighed i medarbejdersammensætningen. Derfor vil du opleve, at der på hvert og ét af hjemmene er en god synergi og en åben struktur. Vi respekterer selvbestemmelse og engagement, hvorfor du selv som ny medarbejder har rig mulighed for at få gennemført gode idéer. Det er dine egne ambitioner og evner, der sætter grænsen hos Mariehjemmene, og der vil altid være et øre og en skulder til rådighed. Se ledige jobs her.

Helene Marie har brug for dig
– se og læs vores brochure for nye medarbejdere!
Sidebar
44 25 52 55 Find hjem

Kontakt