sammen skaber vi rammer for hjem

marie-plejehjemmenes DNA

I efteråret 2022 udgav Mariehjemmene en rapport om den helt særlige ‘Marie-ånd’ der findes på vores Marie plejehjem, og om dét, som netop kendetegner livet, arbejdet, kulturen og sjælen i et Marie-plejehjem.

I de år der er gået, siden det første Mariehjem åbnede i 1958, har grundtanken været, at Mariehjemmene er beboernes hjem. Denne rapport bevidner, at beboerne stadig oplever, at Mariehjemmet er ’Mit hjem’, selvom beboernes behov og samfundets krav og forventninger på en lang række områder har ændret sig.

Denne rapport er baseret på indsigter fra fire Marie-plejehjem og alle forstanderne fra Marie-plejehjem. DNA’et er indfanget i 20 interviews med beboere, medarbejdere og ledere, som har delt deres viden, oplevelser og praksis om netop dét, som kendetegner livet, arbejdet, kulturen og sjælen i et Mariehjem. Beboerne er udvalgt af forstanderne og havde alle indsigt i og mulighed for at fortælle om livet på Mariehjemmet.

Sidebar

De syv temaer er:

  • Beboernes hjem
  • Faglig kvalitet
  • Medarbejdertrivsel, mening, arbejdsfællesskaber mm
  • Uddannelse, kompetencer, fastholdelse og rekruttering
  • Kvalitet i ledelse
  • Fysiske rammer og indretning
  • Samspil med frivillige og lokalområdet
læs hele rapporten her

 

Sidebar
44 25 52 55 Find hjem

Kontakt